Naar binnen kijken

Als mensen vragen over zichzelf moeten beantwoorden, vertrouwen ze meestal op introspectie: naar binnen kijken om via zelfonderzoek tot zelfkennis te komen. Werkt dit? Wanneer wel, wanneer niet?

Denk eens na over de volgende vragen:

  1. Waarom maak je deze oefening?
  2. Wat is je favoriete eten?
  3. Waarom vind je dit eten zo lekker?
  4. Wat is je favoriete televisieprogramma?
  5. Waarom spreekt dit programma je aan?
  6. Wie is degene van wie je het meeste houdt?
  7. Waarom hou je van deze persoon?
  8. Waarom heb je voor je beroep of studie gekozen?

Bij welke van de bovenstaande vragen kun je het beste antwoord geven door middel van introspectie (naar binnen kijken) en welke zijn het moeilijkst? Anders gezegd, voor welke antwoorden durf je je hand in het vuur te steken dat je antwoord echt klopt? Voor welke antwoorden niet?

Noteer voor jezelf de nummers van de vragen waarbij je eigenlijk geen idee hebt of je antwoord klopt en lees verder.